Digitale samenwerking

in de regio

Home > Digitale samenwerking

Zorg is de afgelopen tijd nog schaarser geworden dan deze al was. En tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe. Dit vraagt om steeds meer samenwerking tussen zorgprofessionals met verschillende disciplines. Alleen samen kunnen we deze veranderingen het hoofd bieden. Dat kan door de zorg rondom de patiënt zo goed mogelijk en zoveel mogelijk in de eerste lijn te organiseren. De huisartsenpraktijk speelt hierin een sleutelrol. In dit artikel lees je hoe ZorgDomein je kan helpen bij het organiseren van zorg en het invullen van die sleutelrol.

Meekijkconsult:

Medisch advies op afstand

Als huisarts beschik je over een brede medische basiskennis, maar soms heb je aanvullend advies nodig van een medisch specialist. Dat kan met het Meekijkconsult van ZorgDomein.

Met het Meekijkconsult kun je een medisch specialist eenvoudig consulteren, of een aanvraag doen voor een anderhalvelijns consult. Zo kun je je patiënt de best mogelijke zorg bieden en voorkomen dat deze onnodig wordt doorverwezen naar de tweede lijn.

Verwijzen naar diverse typen vervolgzorg

ZorgDomein wordt al door veel huisartsenpraktijken gebruikt om te verwijzen naar medisch specialistische zorg, maar het platform biedt veel meer mogelijkheden.

Verwijzingen naar uiteenlopende zorgdisciplines kunnen via ZorgDomein op een veilige manier plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan verwijzingen naar paramedische praktijken of naar basis of specialistische GGZ. Daarnaast kun je rechtstreeks schakelen met wijkteams binnen de VVT. Zo stuur je bijvoorbeeld gemakkelijk uitvoeringsverzoeken direct naar het wijkteam in de buurt van je patiënt.

Je patiënten de beste zorg bieden. ZorgDomein helpt je daarbij.

Hulp & Advies

Legal & Privacy

>  AVG

>  Privacy statement

>  Cookie beleid

>  Disclaimer en copyright

Volg ons ook op

Je patiënten de beste zorg bieden.

ZorgDomein helpt je daarbij.

Hulp & Advies

Legal & Privacy

>  AVG

>  Privacy statement

>  Cookie beleid

>  Disclaimer en copyright

Volg ons ook op