Artikel:

Digitale samenwerking in de regio

Home > Artikel: Veranderende zorgvraag

Is digitalisering juist nu hét antwoord op de veranderende zorgvraag?

Digitalisering in de zorg staat al langere tijd op de agenda. Het afgelopen jaar is dit veranderingsproces in een stroomversnelling gekomen. Zorgprofessionals zijn sneller overgestapt op oplossingen als beeldbellen met patiënten, en onderling wordt intensiever samengewerkt om samen COVID-19 het hoofd te bieden. Deze trend zet door en digitale samenwerking blijft hoog op de agenda staan. Het staat buiten kijf dat we alleen samen een antwoord kunnen geven op de veranderende zorgvraag. We moeten de zorg organiseren rondom de patiënt, en zoveel mogelijk in de eerste lijn. Jij als huisarts speelt hierin een sleutelrol.

Huisarts speelt cruciale rol in de eerstelijnszorg

De veranderende zorgvraag in Nederland vraagt om steeds meer samenwerking tussen zorgprofessionals met verschillende disciplines. “Met name omdat zorg nu nog schaarser is geworden dan die al was,” aldus Alke van Avesaath, Head of Professionals binnen ZorgDomein. “Tijdens de eerste piek van de coronabesmettingen kwam de electieve zorg op sommige plekken nagenoeg stil te staan. Er vormden zich stuwmeren van patiënten. Logistieke processen moesten anders ingeregeld worden en bij bepaalde specialismen ontstonden wachttijden, of liepen die verder op. Je hebt als huisarts een cruciale rol in de samenwerking binnen het netwerk van zorgprofessionals uit verschillende disciplines. Je moet je continu afvragen: wat is de beste zorg voor mijn patiënt?”

 Er gaat minder kostbare tijd verloren bij het verwijzen wanneer je over actuele informatie over wachttijden en specialisaties beschikt. Alke: “Op ons platform maken zorgaanbieders hun aanbod inzichtelijk: welke zorg bieden we aan, op welke locatie en wanneer kan de patiënt er terecht. Huisartsen krijgen zo inzicht in het zorgaanbod, of het nu gaat over bijvoorbeeld medisch specialistische zorg, ELV-bedden of thuiszorg binnen de VVT. Als je over de juiste informatie beschikt, vind je sneller de best mogelijke zorg voor je patiënt.”

Veilige en complete overdracht van informatie blijft cruciaal

Als huisarts houd je grip op het zorgtraject van de patiënt. Enerzijds door tijdig complete verwijzingen op een veilige manier te versturen. Anderzijds helpen rapportages tijdens de behandeling en na afloop van de behandeling daarbij. “Cruciaal is dat het dossier waarover zorgprofessionals beschikken, zo compleet mogelijk blijft en dat informatie van de huisarts richting andere zorgverleners goed wordt overgedragen”, vervolgt Alke. Een goede overdracht van relevante informatie scheelt tijd en fouten, bovendien is iedereen geïnformeerd.”

Digitale samenwerking houdt patiënten langer in de eerstelijnszorg

“Substitutie van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn kan helpen om aan de toenemende zorgvraag te voldoen”, vervolgt Alke, “en draagt bovendien bij aan het beter benutten van de beschikbare capaciteit van de zorg.” ZorgDomein biedt hier ondersteuning voor. Alke: “Onlangs hebben we het Meekijkconsult aan ons platform toegevoegd. Hiermee kan de huisarts op afstand een medisch specialist consulteren. Hij of zij adviseert de huisarts over de behandeling of het vervolgtraject voor de patiënt, of maakt een afspraak voor het anderhalvelijns consult. Met het Meekijkconsult bieden we een alternatief voor verwijzing naar het ziekenhuis. We krijgen terug van specialisten dat een groot deel van de patiënten niet naar het ziekenhuis hoeft, en dit blijkt ook uit de landelijke cijfers. Als een patiënt dankzij het Meekijkconsult niet naar een specialist hoeft, is dat vanzelfsprekend beter. Ook voor de specialist, want die kan tijd vrijhouden voor patiënten die echt specialistische zorg nodig hebben. Bovendien blijft de basiszorg voor de patiënt dichtbij huis. En mocht de patiënt onverhoopt toch verwezen moeten worden, dan helpt het Meekijkconsult deze patiënt direct op de juiste plek te krijgen.” 

ZorgDomein blijft de huisarts ondersteunen

“We zien elke dag dat het hart van de huisarts klopt voor het verlenen van zorg aan de patiënt. We zorgen ervoor dat daar meer tijd en ruimte voor komt. Een voortdurend proces, waarbij de feedback van de huisarts van cruciaal belang is. Dus stemmen we voortdurend met hen en andere zorgprofessionals af hoe we dit als ZorgDomein elke dag beter kunnen doen”, besluit Alke.

 

Je patiënten de beste zorg bieden. ZorgDomein helpt je daarbij.

Weten hoe ZorgDomein je kan helpen?

Je patiënten de beste zorg bieden. ZorgDomein helpt je daarbij.

Hulp & Advies

Legal & Privacy

>  AVG

>  Privacy statement

>  Cookie beleid

>  Disclaimer en copyright

Volg ons ook op

Je patiënten de beste zorg bieden.

ZorgDomein helpt je daarbij.

Hulp & Advies

Legal & Privacy

>  AVG

>  Privacy statement

>  Cookie beleid

>  Disclaimer en copyright

Volg ons ook op