Artikel:

Versnelde digitalisering van de huisartsenpraktijk

Home > Voorsprong vasthouden

Hoe een achterstand in een voorsprong veranderde
(en hoe we deze vasthouden)

Tot voor kort maakten verschillende instanties zich zorgen over de huisartsenpraktijk. Want hoewel huisartsen binnen de zorg pioniers op het gebied van ICT waren, haalden ziekenhuizen hen al snel in. Nictiz schreef na onderzoek zelfs dat “de positie van de huisarts op het spel stond”. De omslag komt nu uit onverwachte hoek. Door de coronacrisis lijkt de dreigende achterstand van huisartsen bij digitalisering in een voorsprong te zijn veranderd. Het is nu zaak om deze ontwikkeling door te zetten.

De positieve symptomen van COVID-19

De coronacrisis heeft de komst en het gebruik van digitale werkwijzen versneld. Denk bijvoorbeeld aan digitale meekijkconsulten met specialisten, of aan videobellen met patiënten. Zorg op afstand is het afgelopen jaar bijna overal de norm geworden. En als het aan de huisarts ligt, blijft dat deels ook zo. Uit onderzoek van Nivel blijkt namelijk dat het overgrote deel van de huisartsenpraktijken ook na de coronacrisis meer gebruik wil maken van tools en werkwijzen die zorg op afstand faciliteren. Als voormalig AIOS huisartsgeneeskunde en productmanager bij ZorgDomein spreekt Pieter Langers regelmatig met huisartsen: “Ze stonden het afgelopen jaar voor een enorme uitdaging. En ze staan dat eigenlijk nog steeds. In een korte tijd moest de praktijkvoering worden aangepast. Dat ging niet vanzelf, maar inmiddels hebben praktijken hun weg hierin gevonden. De middelen waar ze mee zijn gaan werken, hebben zich bewezen en blijven van grote waarde. Ook na de coronacrisis. Huisartsen zien kansen voor het verbeteren van de digitale communicatie, de samenwerking met hun patiënten en andere zorgprofessionals en voor het vinden van de juiste zorg op de juiste plek.”

Het einde van papierwerk?

De manier van zorg verlenen en regelen verandert en digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. Zo komen patiënten steeds minder vaak fysiek naar de praktijk. Dat vraagt om oplossingen voor allerlei praktische zaken. Pieter geeft een voorbeeld: “Als na een telefonisch of beeldbelconsult wordt besloten een patiënt te verwijzen of diagnostiek aan te vragen, is het van belang dat de patiënt hierover goed geïnformeerd wordt. Je wil niet dat de patiënt dan alsnog langs moet komen om een verwijsbrief of labbriefje op te halen.” Daarom maken steeds meer zorgprofessionals gebruik van de hiervoor beschikbare digitale oplossingen. Pieter: “De coronacrisis is daarbij een extra duwtje in de rug gebleken. Zorgprofessionals ervaren nu zelf dat digitale oplossingen vaak handiger en veiliger zijn. En als je dit eenmaal ervaren hebt, wil je niet meer terug.”

Efficiënter werken

Digitale gegevensuitwisseling kan helpen om zorgtrajecten efficiënter te laten verlopen. Pieter legt uit: “Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag van labdiagnostiek. Daarbij komen de gegevens direct in het systeem van het lab terecht. Mede daardoor verbetert de efficiëntie van dit proces. Bovendien neemt de kwaliteit toe doordat de kans op fouten kleiner is dan bij een papieren aanvraag.” Ook het digitaal informeren van patiënten kan tijdwinst opleveren. Zij kunnen digitaal namelijk uitgebreider geïnformeerd worden. Zo weten ze beter wat ze kunnen verwachten en kunnen eventuele vragen vooraf al worden afgevangen. “Doordat je meer ruimte voor informatie hebt, kun je gelijk vragen beantwoorden als; ‘Bij welke prikposten kan ik terecht?’, en: ‘Wanneer zijn deze geopend?’”, licht Pieter toe. “Hierdoor wordt overbodig contact met de praktijk voorkomen, zowel fysiek als telefonisch, en kan deze tijd door de praktijkmedewerkers aan andere zaken worden besteed.”

Zorg op afstand

De uitdaging is ervoor te zorgen dat alle patiënten toegang houden tot de zorg, of deze nou op afstand plaatsvindt of niet. De zorg staat onder druk, de wachttijden lopen op en planbare zorg wordt (opnieuw) uitgesteld. Inzicht in wie welke zorg aanbiedt wordt steeds belangrijker. Pieter: “Daar zien wij een belangrijke rol van ZorgDomein. Wij helpen zorgverleners bij het bereikbaar maken en houden van kwalitatieve zorg. Dat doen we door inzicht te bieden in het zorgaanbod en door zorgvraag en zorgaanbod digitaal te verbinden.” Met name het zoeken en vinden van de juiste zorg is hierbij van belang. Pieter: “Op ons platform word je op basis van de zorgvraag van de patiënt naar het best mogelijke aanbod voor deze vraag geleid. Dat kan een fysiek consult zijn, maar juist ook een meekijkconsult of diagnostiek. We laten daarbij altijd meerdere passende opties zien. Zowel als je zoekt op basis van de zorgvraag als wanneer je al een zorgaanbieder op het oog hebt. Zo kan het zijn dat je een beter aanbod voor je patiënt vindt, dan je in eerste instantie in gedachten had. En helpen we om de juiste zorg te vinden voor je patiënten.”

ZorgDomein helpt de huisartsenpraktijk

De ontwikkelingen gaan enorm snel. ZorgDomein helpt graag om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om deze bij te benen. “Bij ZorgDomein werken we continu aan verbeteringen aan ons platform. Dat doen we op basis van veranderingen in de markt en met de hulp van huisartsen die het platform door en door kennen”, vertelt Pieter. “Zo zien we bijvoorbeeld dat er in de afgelopen tijd aanzienlijk meer (lab)diagnostiek en meekijkconsulten worden aangevraagd en steeds meer patiënten digitaal geïnformeerd worden over hun verwijzing. Bovendien horen we van huisartsen dat zij deze mogelijkheden ook na de coronacrisis willen blijven gebruiken. Met behulp van hun input kunnen we deze functionaliteiten verder verbeteren of uitbreiden. Zo blijven we ons best doen om hen te helpen.”

Je patiënten de beste zorg bieden. ZorgDomein helpt je daarbij.

Weten hoe ZorgDomein je kan helpen?

Je patiënten de beste zorg bieden. ZorgDomein helpt je daarbij.

Hulp & Advies

Legal & Privacy

>  AVG

>  Privacy statement

>  Cookie beleid

>  Disclaimer en copyright

Volg ons ook op

Je patiënten de beste zorg bieden.

ZorgDomein helpt je daarbij.

Hulp & Advies

Legal & Privacy

>  AVG

>  Privacy statement

>  Cookie beleid

>  Disclaimer en copyright

Volg ons ook op